Rodo
dane osobowe
14
sty
22'
13
sty
22'
Goście:
2
rezerwuj pobyt
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO) informujemy, że:
⦁ Administratorem danych osobowych jest RM Projekt Magdalena Lachowicz NIP 2530197922
⦁ Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych na adres   
e-mail:  biuro@wakacjewapartamencie.pl
⦁ Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
⦁ w związku z wykonywaną umową, w celu świadczenie usług hotelarskich, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,
⦁ w związku realizacją przez Administratora obowiązków prawnych, w tym obowiązków księgowych i podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
⦁ w związku z systemem monitoringu wizyjnego - zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie Apartamentu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO. Monitoring obejmuje następujące pomieszczenia: korytarze, windy, wejścia, części wspólne.
⦁ uzyskania oświadczenia epidemicznego – zagrożenie wirusem Covid, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO,
⦁ w związku z prowadzeniem działań marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
⦁ Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
⦁ w związku z wykonywaną umową tj. świadczenie usług hotelarskich - przedawnienia roszczeń z tytułu wykonywanej umowy,
⦁ w związku z realizacją prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, przez okres 6 lat od końca roku, w którym zakończono pobyt,
⦁ w związku z systemem monitoringu wizyjnego przez okres 30 dni, przez okres 1 roku od daty zakończenia pobytu,
⦁ do czasu wycofania zgody.
⦁ Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z ww. uprawnień należy przesłać wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej na adres administratora danych lub adres e-mail: biuro@wakacjewapartamencie.pl

 ⦁ Administrator zrealizuje wskazane prawa jeżeli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania o czym zostanie Pan/Pani poinformowany.
⦁ Odbiorcami danych mogą być osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych podmioty obsługujące Administratora lub jego podwykonawcy (m.in. kancelarie prawne, obsługa informatyczna, biuro rachunkowe) oraz odbiorcy uprawnieni na podstawie przepisów prawa.
⦁ Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
⦁ Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu przetwarzania.
⦁ Dane nie będą przekazywane do państw trzecich nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.